15/ 16 start ik anders

BlimageDe uitnodiging van Ronald Heidanus om mee te doen aan de BLIMAGE opdrachten van Frans Droog (een beetje name dropping kan geen kwaad en ere wie ere toekomt) is een prima gelegenheid om mijn blog weer eens wat leven in te blazen. Niet dat ik gestopt ben met schrijven, ik schrijf me bijkans een muisarm en tenniselleboog…..

Aan het begin van schooljaar 14/ 15 hield ik op mijn nieuwe school kennismakingsgesprekken met de teamleden. Een prima manier om een beetje te proeven wat er onder het team leeft. En een mooie vorm om ook om aan het begin van een gezamenlijke reis een indruk te geven van hoe jezelf in het onderwijs staat. Al was het maar door de vragen die je stelt.

Hoe zou een succesvol schooljaar er voor hen uit zien, waarvan ze genoten ze zo vlak voor de zomervakantie, tegen het eind van dit schooljaar? Ik wilde weten wat zij dachten dat de school van hen verwacht? Waarop willen ze aanspreekbaar zijn? Als laatste vroeg ik waarin,  waarmee ik hen zou kunnen ondersteunen, zodat zij als leerkracht op  optimaal uit de verf kwamen. Een van de leerkrachten was zeer stellig tijdens het gesprek: “ Als schoolleider, als directeur moet je op de hoogte zijn van de persoonlijke wereld van de leerkracht! Als je ze werkelijk wil ondersteunen!”  Mijn eerste interne reactie was er een van: Ja hallo, ik weet best dat de context van de leerkracht een belangrijke is. Maar hoe verhoudt die zich tot de context van de school, tot die van de leerlingen? Blijkbaar raakte haar stelligheid een snaar.

Een maand voor de zomervakantie was ik, met een deel van het team, op het bruiloftsfeest van een van mijn leerkrachten. Hoewel ik niet persoonlijk was uitgenodigd, er viel een kaart op de mat van de hoofdlocatie, voelde ik me verplicht om te gaan. Ik kan best een lekker potje dansen en zing als de beste, drink makkelijk een biertje, houd van een praatje, kijk graag naar mensen, dus ik zou die avond sowieso goed doorkomen.

Na mijn felicitaties aan de bruid en bruidegom schoof ik, voor ik het wist, aan bij de ouders van de bruid. En Bamm, ik zat midden in de persoonlijke wereld van de leerkracht. Sterker nog, ik was aanwezig bij een Life Changing Event. En jongens geloof me, aan het eind van de avond was ik onroerd, oprecht geraakt. Ik zag de bruid stralen van geluk, ik zag haar in tranen, ik zag haar vrienden en familie genieten. Ik zag de lol en het plezier van haar collega’s op de dansvloer.

15/ 16 start ik anders.