De school en de ouders

Onze inspiratieavond in februari had als doel een aanzet te geven tot een algemene ouderavond in mei door ouders, voor ouders. 
Er waren meer ouders dat de vorige maal en de inzet en betrokkenheid op het onderwerp was groot. 

De insteek van de ouderavond in mei is om ouders vanuit hun eigen kracht, passie en talenten te koppelen aan de school. De ouderavond moet niet langer het karakter hebben van ‘ Wij nodigen iemand uit die gaat vertellen wat goed voor jullie is.’ Het moet het karakter krijgen van verbinding. 
Vanuit de vraag: wat kun je al en wat wil je leren en hoe kunnen we dat combineren? De avond in februari leverde voorlopig 4 projecten op waar we op de ouderavond ouders vragen zich bij aan te sluiten. 
René Bos (onze adjunct) en ik werken deze de ideeën rond die projecten met de ouders die zich nu hebben aangemeld uit. De projecten die de ouders willen uitwerken zijn: project voorlezen, project vliegende brigade rekenen, Fancy Fair, de kookworkshop. Een idee dat die avond ook naar voren kwam en ik graag met René wil vormgeven binnen de school is het plan om ouders mee te laten draaien met rekenlessen. Een aantal van onze ouders vindt het fijn om te weten hoe er op de ‘realistische manier’ moet worden gerekend. We hebben een beeld bij hoe dit er uit kan zien en leerkrachten droegen al wat inhouds- en organisatievormen aan. Komen we graag op terug. 

Het ontwikkelen van dit soort krachtcentrales is goed voor de leerlingen, goed voor de school en prima voor de wijk.