Bestaat daar een app voor?

Gaf afgelopen week, binnen ons rayon, een presentatie in het kader van ‘ waar willen wij naartoe met de Nieuwe Media?’
Geïnteresseerden kunnen HIER terecht voor de Prezi.

Mede gebaseerd op de inspirerende studiereizen naar Canada, wil Stichting Boor met haar onderwijskundige ambities verder kijken dan de benauwde blik die door ons land waart. Een verkokerde visie waarin het hoogste goed vooral lijkt te bestaan uit het voldoen aan rekenen en taalvaardigheden. Wij stellen als Boor scholen: HET KIND VOOROP. 
Onze leerlingen bieden wij een breder perspectief, en wel op het ontwikkelen van attitudes en vaardigheden die er voor hun toekomst echt toe doen. 
Naast het zich ontwikkelen op diverse gebieden zoals taal en rekenen, aardrijkskunde, maatschappijleer enzovoorts, onderscheidt Odbs Pierre Bayle in ieder geval de volgende drie 21e eeuw thema’s:


 1. Vaardigheden gericht op het leven en de loopbaan van kinderen. Vaardigheden die daarvoor van belang zijn:                 
  1. flexibiliteit en aanpassingsvermogen;
  2. initiatief nemen en zelfsturing;
  3. Sociale en cross-culturele vaardigheden;
  4. productiviteit en rekenschap geven;
  5. leiderschap en verantwoordelijkheid durven en willen nemen.


 1. Vaardigheden gericht op informatie, media en technologie. Onze leerlingen leven in een wereld die wordt gedomineerd door technologie en de media (zoals Hyvves, Facebook en Twitter). De technologische vooruitgang neemt zo snel toe dat het nauwelijks te registreren valt, de toegang via internet tot informatie is nog nooit zo gemakkelijk geweest of het aanbod aan informatie zo groot. Onze leerlingen, willen zij opgroeien tot effectieve burgers en werknemers, zullen een aantal functionele en kritische denkvaardigheden moeten ontwikkelen, zoals:
  1. informatievaardigheden;
  2. mediavaardigheden en
  3. ICT-vaardigheden.


 1. Vaardigheden gericht op het leren en innovatie. Het zijn deze vaardigheden, gericht op leren en innoveren, die op latere leeftijd het verschil maken tussen personen die zijn voorbereid op de toenemende complexiteit van het leven en die dat niet zijn:
  1. creativiteit en innoveren;
  2. kritisch denken en probleemoplossen;
  3. communicatie en samenwerking. 

Natuurlijk kan iedereen een goed visie/ missie verhaal de wereld in gooien. Het ontbreekt nooit aan ideeën binnen het onderwijs. Critici vroegen mij afgelopen dagen:
Zelfsturing, bestaat daar een app voor?
Samenwerken, bestaat daar een app voor?
Verantwoordelijkheid nemen, bestaat daar een app voor?
Initiatief nemen en zelfsturing, bestaat daar een app voor? 
En wat dacht je van faalangst, van verwaarlozing, slechte thuissituatie en slecht zelfbeeld! Bestaan daar apps voor?
Ja, gelukkig wel!

met dank aan Amy Newman

HPS Dalton Marzano