Dansvoorstelling Dagelijkse Dingen

Dames en heren,  
Vandaag is er de hele dag gewerkt aan de expo in Hoppesteyn aan de Boezemsingel 100.
Het resultaat is dus vanaf nu te bekijken.
Bewoner zijn in ieder geval al enthousiast, want we hadden veel toeschouwers die opmerkingen maakten.
Wederom het resultaat van een spannende samenwerking tussen K!K en Odbs Pierre Bayle

Wat aandacht krijgt, groeit

Ik lees in een gedicht van Rumi dat gaat over een man die voor zich uit staart….

Een kind vraagt aan hem:”Wat ben je aan het doen”.
De man antwoordt:”Ik volg een gevecht in het hart tussen liefde en angst”.
Het kind vraagt:”Wie wint er?’
De man zegt:”Degene die ik het meest voed”.

We hebben een prima stel mensen rondlopen op onze school!


 

Zo tegen het eind van het schooljaar is het tijd om de balans wederom op te maken.

We kunnen er niet omheen:

In Vier jaar tijd hebben we samen een school neergezet waarbij de randvoorwaarden prima zijn om de stap te maken van Voldoende naar Goed,  een school die zich richt op Uitstekend en reeds flirt met Excellent en High Performend. Waarbij de komende jaren de accenten liggen op verdere regie van vakmanschap binnen het team, de aanpak van de onderwijsinhoud en internationalisering. De focus is gericht op het ontwikkelen van talent en leerrendament, uitstekende docenten en schoolleiding die binnen een innovatieve cultuur maatschappelijke waarde creëeren.
We hebben een prima stel mensen rondlopen op onze school!