Hoge verwachtingen!

Viktor Frankl schreef een aangrijpende klassieker: De zin van het bestaan.Hij beschrijft zijn kijk op het leven: de mens streeft er naar een hogere, definitieve betekenis te geven aan zijn leven.

De verbinding met onderstaand filmpje van Sir Ken is makkelijk te leggen.

Sir Ken Robinson: Bring on the learning revolution! | Video on TED.com

http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf

Dank je wel!

Soms moet je even schakelen als mensen kritiek op je hebben. Kritiek lijkt vaak zo makkelijk snel gegeven. Voor je het weet ga je de verdediging in. En als je niet uitkijkt eindig je allebei heel boos.

Of ik wat vaker ‘s morgens bij de deur wil staan? ‘Moet dat echt?’ vroeg ik nog. Ik wil ‘s morgens het liefst meteen aan de slag. Mail checken en beantwoorden, besprekingen voeren, beleidsstukken voorbereiden, strategie bepalen of gewoon even rustig een kopje koffie drinken en in alle stilte nadenken over de school. ‘Ja, dat moet echt! sprak een moeder van de locatie Paradijsplein. De ouders willen makkelijker contact met je kunnen maken. En als je boven in je kamer zit, stappen ze niet zo heel snel bij je binnen.’ Ik moet mijn werk toch kunnen doen?
Maar ik snapte allang dat zij ook mijn werk  waren. Sterker nog: er werd tegen mij gezegd dat de ouders behoefte hadden aan een betere relatie met mij. Ze wisten allang dat het beter ging op onze school. Ze zijn tevreden over de ruimte die de ouders krijgen binnen de school via de ouderraden van beide locaties en via de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Ze zijn ook zeer content over het Engels in groep 1 tot en met 8 en met de extra aandacht voor de Nederlandse taal. Ze wilden vanuit die ruimte die ze hebben extra aandacht vragen voor de relatie tussen mij en hen. Dat is fijn! Dat is rijkdom! Dat is winst! Dat is mooi! Dank je wel!

Voor ik het wist kwam er een zelfde vraag vanuit de personeelsgeleding van de MR. Of ik dan ook weer (voor de herfst deed ik dat nog, reed ik vaker heen en weer!) vaker aan wilde schuiven bij de ochtendopening aan het Alberta Wellingpad. Uit de leerkrachttevredenheidspeiling was onder andere de wens naar voren gekomen van een nog zichtbaardere directeur. Nu zit in mijn beleving aan alles een optimum. Je kunt maar op een plaats tegelijkertijd zijn. In ieder geval werd ook daar de kritiek ‘we zien je minder dan voorheen’ omgezet naar ‘we willen extra aandacht vragen voor de relatie die wij hebben met elkaar’. Dat is fijn! Dat is rijkdom! Dat is winst! Dat is mooi! Dank je wel! Prima feedback, daar zal ik naar luisteren!