Odbs Pierre Bayle en de Functiemix

Welke nieuwe functies heeft Odbs Pierre Bayle nodig om de gedurfde gedroomde toekomst vorm te kunnen geven? Welke functie vloeien logisch voort uit ons meerjarenbeleidsplan?
De kern van de stuurgroep Functiemix vergadering waren de vragen: doen wij op dit moment de juiste dingen en doen wij die dingen juist?
Wie de meerjarenplanning doorleest, weet welke keuzes er zijn gemaakt. We werken op dit moment stevig aan de basis:Taal, woordenschat, we hebben ingestoken op een geheel nieuwe taalmethode en een methode begrijpend lezen. In de planning zit komend schooljaar een ‘boost’ geven aan het rekenen. Dit alles vormgegeven in de idee van de 1-zorgroute. Waarmee meteen een extra impuls gegeven is aan de zorg, aan de gedachte om optimaal aan te willen sluiten bij de leerbehoeftes van leerlingen.
De adjunct (verantwoordelijk voor het pedagogisch en didactische stuk van de school) en de Intern Begeleider richten de studiedagen in, gericht op de versterking van het Daltononderwijs, de zorg en wat zich aandient (zoals laatst Parnassys).
Dit schooljaar startten we met een native speaker. Engels in alle groepen!
Gezien de inspectierapporten van 2005 en 2009 richten we ons dit moment op de juiste dingen.

Kijk ik naar de toekomst voor onze school, zie ik (buiten een stevig middenkader, waar de bouwcoördinatoren een plek hebben) dat een aantal terreinen een belangrijke rol gaan spelen. Dat zijn in mijn optiek het hele stuk van participatie (sluit uitstekend aan bij Dalton en bij het motto van de school: vind samen je eigen plek in de school, in de wijk, in de wereld), de IT, de internationalisering en het totale veld waar Creativiteit, innovatie en EQ tot uiting komen. Tevens zie ik zie een taalspecialist op school rondlopen, ter borging/ bewaking en innovatieve uitbouw van het taalonderwijs.

Dit alles resulteert in het document (under construction) Invoeringsplan Functiemix

Ahmed Aboutaleb op Odbs Piere Bayle

Men wilde graag dat prinses Maxima voorlas tijdens het nationale voorleesontbijt. Wij wilden echter de meest inspirerende man van Rotterdam: burgervader Ahmed Aboutaleb. In mijn ogen het lichtend voorbeeld voor veel van onze leerlingen. Aboutaleb kwam als 15 jarige vanuit Marokko naar Nederland. Sprak de taal niet en bestuurt nu de grootste havenstad van Europa. “Kent u Obama?” vroeg een van onze leerlingen uit groep 5. Aboutaleb vertelde het inspirende verhaal van twee journalisten die een fotootje bekeken waarop een Afrikaans jongetje stond met een vuil t-shirtje aan. Niemand had kunnen bevroeden dat het Afrikaanse jongetje de president van een wereldmacht zou worden. “School is belangrijk voor jullie,vergeet dat nooit. Leer de taal en maak wat van je leven”. Heeft Obama gedaan, Aboutaleb ook. En dankzij de dames van de werkgroep leesbevordering is dit weer eens op een andere manier onder de aandacht gebracht van onze kinderen.

De Functiemix

Op de site van Odbs Pierre Bayle en de Functiemix staat een overdenking naar aanleiding van de 1e stuurgroep bijeenkomst.

Als ik naar de toekomst voor onze school kijk, zie ik (buiten een stevig middenkader, waar de bouwcoördinatoren een plek hebben) dat een aantal terreinen een belangrijke rol gaan spelen. Dat zijn in mijn optiek het hele stuk van participatie binnen de school, binnen de wijk, binnen de wereld(sluit uitstekend aan bij Dalton en bij het motto van de school: vind samen je eigen plek in de school, in de wijk, in de wereld), de IT, de internationalisering en het totale veld waar creativiteit en EQ tot uiting komen.

Onderstaande video’s benadrukken, wat mij betreft, de kant die we als begeleiders van kinderen op moeten denken. Wij creëren nu een basis voor kinderen, waarmee ze een wereld instappen die binnen hun volledige schoolloopbaan meerdere malen verandert. We stomen ze klaar voor werk dat nu nog niet eens bestaat. Dat heeft implicaties voor het onderwijs waar je deze kinderen aan onderwerp.

Een versie van een Nederlandse schooldirecteur:

Verder verwijs ik graag nog een keer naar de post van begin februari 2009

Binnen ons functiehuis moet internationalisering, IT en de creative insteek dus een belangrijke plek in gaan nemen. Een interessante leestip in dit kader is het boek van Daniel H. Pink A Whole New Mind

Lekker zingen

Waar nodig, pakt de directeur de gitaar!

Een betekenisvol 2010

Zum Neuen Jahr

Wir
wollen
glauben an
ein langes Jahr
das uns
gegeben ist, neu, unberührt,
voll nie gewesener Dinge,
voll nie getaner Arbeit, voll
Aufgabe, Anspruch und Zumutung.
wir wollen sehen, dass wir´s nehmen
lernen,
ohne allzuviel fallen zu lassen von dem,
was es zu vergeben hat,
an die, die Notwendiges, Ernstes und Grosses
von ihm verlangen

Rainer Maria Rilke