inhuizing

De meubelboer heeft zich gemeld: ze huizen 18 augustus in. Nu maar hopen dat er voor het einde van deze maand elektriciteit en water is. Dan kan de boel daadwerkelijk op tijd worden opgeleverd.

http://odbspierrebayle.blogspot.com/

Wij ronden de komende week af. We nemen afscheid van groep 8 aan beide locaties. We nemen afscheid van leerkrachten die een stap zetten in hun loopbaanontwikkeling.

Het was een vol jaar.

Vol in de trant van volledig, in de trant van goede tijden en slechte tijden, in de trant van alles stroomt en je stapt nooit tweemaal in dezelfde rivier, in de trant van waarom zou je de dingen bij het oude laten als de wereld om je heen verandert, in de trant van Pieken en Dalen. De kracht van een organisatie toont zich daar, waar het laat zien hoe om te gaan met die volledigheid. Want dat is wel wat het is! En hoe ga je om met dat wat er is?

Ik buig voor iedereen die actief zijn/ haar deel neemt in dat proces, voor een ieder die stappen zet. En ik buig voor een ieder die daar nog niet toe in staat is en op die manier deelnemer is binnen ons proces. Ik buig voor het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel van de Waaier, voor de kinderen en de ouders van de Waaier. Ik buig voor het verleden van de Waaier, voor alle kinderen en ouders, voor alle leerkrachten, onderwijsassistentes, conciërges, voor alle leidinggevenden, voor iedereen die deel is van de geschiedenis van De Waaier in Crooswijk.

24 augustus 2009 stappen wij Openbare Daltonbasisschool Pierre Bayle binnen.

De Waaier wordt Daltonschool Pierre Bayle

Een bericht uit de oude doos: LEZEN!