Verlicht de geest

‘Godsdienstles in het openbaar onderwijs: Een heidens karwei? Een kamermeerderheid van CDA, PvdA en ChristenUnie wil structureel geld voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen. Al in 2007 bracht de onderwijsraad het advies De verbindende schoolcultuur uit, waarin wordt gesteld dat actief levensbeschouwelijk onderwijs kan bijdragen aan het omgaan met culturele verschillen en een zogenaamd wij-gevoel kan creëren. Dient er dus op openbare scholen godsdienstonderwijs gegeven te worden? En zo ja, onder welke voorwaarden? LUX bezoekt een zwarte en een witte openbare basisschool en laat zien hoe zij omgaan met de levensbeschouwelijke vorming. Op de witte Willemsparkschool in Amsterdam leidt de charismatische Samuel Ferdinandus de kinderen binnen in de wondere wereld van religie. ‘De meeste kinderen weten nauwelijks iets van religie en zitten boordevol vooroordelen,’ zegt hij. Dat komt volgens hem door de ouders. ‘Veel ouders hebben religie vaarwel gezegd, maar ze zijn wel zoekende, zeker voor hun kinderen.’ Op Duo2002, een zwarte openbare basisschool in Rotterdam, hebben veel kinderen een islamitische achtergrond. Al zo’n twintig jaar werd er facultatief islamitisch godsdienstonderwijs gegeven, tot de school twee jaar geleden is overgestapt op lessen wereldreligies voor alle kinderen. Het merendeel van de ouders juicht dit toe. Docente Emine Elmaagac: ‘Ik ben zeer gemotiveerd om dit te doen. Wij kennen elkaar niet in deze stad en daarom hebben we geen respect voor elkaar. Dat moet anders.’

Onze eigen college van bestuur, beleidsadviseurs van Boor, een deel van het bovenschoolsmanagement, een collega van de openbare basisschool Duo 2002 zomaar te zien in het programma Lux van de Ikon.

Complimenten overigens voor de mensen van Duo 2002. Volgens mij doen ze uitermate goed werk, hoewel ik persoonlijk wat kanttekeningen heb.
Van deze ontwikkeling binnen mijn eigen bestuur was ik overigens niet op de hoogte.

Klik voor het programma