Kerstvakantie and beyond

Na een interessant half jaar nu een welverdiende vakantie. Vanaf 5 januari gaan we er weer stevig tegenaan. Uitdagingen genoeg!!!

Ik dank een ieder voor zijn/haar bijdrage aan onze school.
Fijne dagen, een goed uiteinde en een fantastisch 2009

Openbare Daltonbasisschool Pierre Bayle

De Waaier krijgt in 2009 een nieuwe naam. Met ingang van het nieuwe schooljaar draagt onze school de naam: Openbare Daltonbasisschool Pierre Bayle.
De locatie in Nieuw Crooswijk wordt de nieuwe hoofdvestiging . Dat nieuwe gebouw staat in een wijk die helemaal opnieuw wordt opgebouwd. Een uitstekend moment om dat nieuwe gebouw, in die nieuwe wijk een nieuwe naam te geven.

Pierre Bayle

Onze school is de plek waar kinderen goed leren rekenen, lezen en schrijven, waar ze veel leren over Nederland, over Europa, over de wereld. Onze school is ook een ontmoetingsplek, waar kinderen leren hoe je respectvol met iedereen moet omgaan. Met leerkrachten, met klasgenootjes en met alle andere volwassenen op en rond de school. En onze school wil een plek zijn waar kinderen leren alles te onderzoeken. Leren om vragen te stellen, leren mee te denken in deze democratische samenleving die Nederland is. Dit past heel goed in onze Daltongedachte (verantwoordelijkheid voor jezelf en naar anderen) en het past heel mooi in de denkbeelden die Pierre Bayle had.

Pierre Bayle ligt overigens begraven in Nieuw Crooswijk, vlak bij de nieuwe school. Er komt in de wijk een schitterend monument voor Pierre Bayle. Reden genoeg om de school de naam te geven van deze wijze man.