Zen to done


Een interessante download voor onderwijsmensen die, net als ik, overzicht willen houden over taken, doelen, opdrachten, missie/ visie, afspraken, opborrelende ideeën en toch niet geheel en al onder wensen te gaan in de waan van alledag en de stress die dat met zich meebrengt.

Wat brengt jou naar de tafel?

Want als je daar bent, zul je mee moeten doen in het te weeg brengen van de verandering die jij en ik willen zien. Hoop is de uitnodiging tot actie. Actie is het domein van hen die zichzelf in staat achten tot…
Wat brengt jou naar de tafel? En hoe laat je dat de andere tafelgenoten weten?

Ons verhaal


In de mate waarin we herinneren, onze verhalen vertellen en nog eens vertellen, creëren we nieuwe verhalen en worden we schrijver en eigenaar van ons eigen leven.