Vakantie is voorbij

Bijna zes weken heb ik mezelf gegund om wat rust te nemen en me voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. Dit jaar ben ik daar prima in geslaagd. Nu was het eind van vorig schooljaar bovenmatig hectisch. Formatief gezien en aanbestedingsgewijs gezien.
De Waaier start dit schooljaar met 3 nieuwe leerkrachten, waar ik veel van verwacht. Met een gebouwencoördinator (vraagbaak voor ouders en leerkrachten) aan het Alberta Wellingpad. Met nieuwe sociale partners (Kinderdagverblijf Irene en SBA) aan de Rusthoflaan, ter voorbereiding van een structurele samenwerking in het nieuwe schoolgebouw. Daar trekken wij in aan het eind van dit schooljaar.
Ons eerste feestje aan het Alberta Wellingpad is vrijdag 5 september. Wij ontvangen dan ons officiële Daltonbordje voor aan de muur. Een week later herhalen we dit feestje aan de Rusthoflaan. We vieren dan tevens het hoogste punt van ons nieuwe schoolgebouw.
Inmiddels zijn er contacten gelegd met Robin Good. Voor de hefstvakantie zijn de schoolpleinen aan beide locaties aangepakt door het bedrijfsleven.
De vakantie is voorbij.