Katalysator

Als ik kijk naar het team van mijn school, naar de drie duidelijk verschillende teams, blijft de vraag omhoog komen:

Hoe kan het geheel, de school, het team een plek worden waar de individuele leerkracht kan groeien en bloeien en hoe kan de individuele leerkracht bijdragen aan het vergroten van de energie van het geheel, van het team, de school? Uit Presence van Senge e.a. begrijp ik dat de individuele leerkracht het best bijdraagt aan het team als hij of zij zich kan bewegen in het verlengde van de eigen persoonlijke doelen en bewust is van wat de leerlingen, de school, het team, het collectief, de wijk (ik zet het maar meteen groot weg), de samenleving nodig heeft.

Wij zijn individueel actieve katalysatoren die het beste uit anderen halen. Wat een uitdaging!